Địa chỉ: Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Tân Lập

Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang
tmntanlap@gmail.com