Địa chỉ: Tân Lập Lục Ngạn Bắc Giang

Giáo viên trường mầm non Tân Lập cùng nhau xây dựng môi trường bên ngoài lớp học